Prestiž je nedílnou součástí hry webgame. Na první pohled se zdá, že prestiž není důležitá, ale opak je pravdou. Každý, kdo hrál webgame ví, že se jedná o důležité hodnocení, které ovlivňuje mnoho parametrů země. V nápovědě je uvedeno následující: „Prestiž je ukazatelem toho, jak je zem silná (ať už vojensky či hospodářsky)„. To je jistě pravdou, ale na druhou stranu ne všechny faktory jsou vyjádřeny v prestiži. Pojďme si přiblížit, co je na prestiži důležité, které vlastnosti země ovlivňuje a za co prestiž dostaneme.