Něco málo o nás

Vedoucí týmu. Mají na starosti projekt WG vzdělávání. Starají se o zlepšování podmínek pro vzdělávání hráčů. S tím souvisí odpovědnost za tým učitelů a profesorů. Jmenují a odvolávají učitele a profesory, kontrolují a hodnotí jejich práci ve školách a univerzitách. Řeší stížnosti hráčů na učitele a profesory.

Učitel ve své alianci (webgame škole) pomáhá začínajícím a méně zkuženějším hráčům. Škola má dva stupně. V prvním stupni jsou obvykle 2 učitelé a 7 nováčků (nováček=max 3 odehrané věky) a učí se zde orientaci ve hře,  základy odehrávání atd. Ve druhém, navazujícím, stupni jsou vyučovány již pokročilejší taktiky (efektivní odehrávání kol, ali spolupraci atd). Druhý stupeň je vhodný pro hráče s 3-7 odehranými věky, nebo pro znovu začínající hráče. V krajních případech má učitel právo žáka ze své školy vyloučit.Výuka na webgame škole probíhá postupně dle osnov, které má učitel připraveny. Součástí výuky je i průběžné testování znalostí žáků a jejich motivace k lepším herním výkonům.

Profesor je velmi zkušený hráč, který vede webgame univerzitu. Univerzita je aliance určená pro hráče, kteří se už ve hře dokáží dobře orientovat a zároveň chtějí svou hru dále zdokonalovat. V univerzitě jsou obvykle jeden profesor. Profesor nabírá do univerzity hráče, kteří se mu přihlásí do pošty a splňují kritéria pro přijetí do jeho univerzity (například úspěšně absolvují test, který jim zašle). V krajních případech má profesor právo studenty z univerzity vyloučit. Výuka na webgame univerzitách je specializovaná obvykle na určitý druh strategie, která se v různých univerzitách liší. Průběh věku v univerzitě profesoři zpestřují různými testy, které mají často spojitost s probíranou strategií.