Prestiž

Prestiž je nedílnou součástí hry webgame. Na první pohled se zdá, že prestiž není důležitá, ale opak je pravdou. Každý, kdo hrál webgame ví, že se jedná o důležité hodnocení, které ovlivňuje mnoho parametrů země. V nápovědě je uvedeno následující: „Prestiž je ukazatelem toho, jak je zem silná (ať už vojensky či hospodářsky)„. To je jistě pravdou, ale na druhou stranu ne všechny faktory jsou vyjádřeny v prestiži. Pojďme si přiblížit, co je na prestiži důležité, které vlastnosti země ovlivňuje a za co prestiž dostaneme.

Co si pod pojmem prestiž představit? V podstatě se jedná pouze o číslo, které „nic neznamená“. Prestiž se dá velmi snadno ovlivňovat. I když má několik zemí stejnou prestiž, nejsou vojenský a ani hospodářsky na stejné úrovni!

V první řadě si ukážeme, za co lze získat prestiž a za co ne.

Za co získáme prestiž

 1. Vojáci (1) – „Primitivní“ jednotka. Lze s ní získat hodně prestiže, ale na druhou stranu, mít armádu pouze ve vojácích není dobré. Útokem noční tažení přijdete o velkou část. Samozřejmě záleží nabonusech, ale i ty vám nepomůžou, když nebudete vlastnit mechy.
 2. Tanky (5) – Jednotka silná do útoku a o něco méně do obrany. Díky tomu za ni máte 5* větší prestiž než u vojáků, bohužel i cena tomu odpovídá. V průběhu 3/4 věku se tato jednotka nevyplatí držet ve velkém počtu a to proto, že jí ve velkém ničí útok noční tažení.
 3. Stíhačky (3,5) – Silná do útoku, lež do obrany se nehodí.
 4. Bunkry (3,5) – Silná do obrany, ale do útoku se nehodí.
 5. Mechové (2,7) – Mocná jednotka, která dokáže v soupeřově armádě udělat velkou paseku. Spíše se jedná o bránící jednotku, ale i do útoku se hodí.
 6. Agenti (15) – Za agenty máte spoustu prestiže, jejich udržování v armádě je drahé a lze je snadno zničit partyzánským útokem nebo dokonce rozvědkou.
 7. Rakety (500) – Za rakety většinou mnoho prestiže nezískáte.
 8. Území (1 km2 – 15) – Významný podíl z celkové prestiže zaujímá rozloha. Držet velké množství se moc neoplatí a to z toho důvodu, že 1. jste lákavý cíl a 2. jste vojenský slabší než kdyby jste měli menší rozlohu. Pamatujte, že větší rozloha ještě neznamená větší produkce!
 9. Budovy (1 budova – 5) – Na volné území můžete postavit budovy. 1 budova na 1 km2 ani víc ani méň.
 10. Ruiny (2) – Ruiny byly založeny z toho důvody, aby země které byly vybombardované nebo vyhlazené (tyto útoky ničí budovy a území) mohli během kratší doby postavit budovy do původního stavu před útoky.
 11. Technologie (1) – Ovlivňují téměř všechno co se v zemi děje. Mnoho hráčů je podceňuje a nevyužívá je maximálně, např. u produkce. Naopak špatné je držet od každé technologie něco..tím se vaše země stává sice hospodářky prospěšná, ale na druhou stranu vojensky velmi zranitelná!
 12. Peníze (1000$ – 2) – V penězích se dá ukrýt mnoho prestiže. Nevýhodou je však to, že vám je loupeživými útoky a akcemi rozvědky mohou snadno ukrást.
 13. Jídlo (100t – 2) a Energie (100MWh – 2) – Platí to samé, jako u peněz s tím rozdílem, že si je můžete schovat na světovém trhu. Pokud si vás někdo nevyhlídne a nevyhladí vás (vyhlazovací útok ničí zboží na trhu) jedná se o účinnou strategii. Taková menší rada na závěr. Když prodáváte jídlo nebo energii za více jak 11$, prestiž se vám zvedá (a naopak, když pod 11$ prestiž klesá). Viz. příklad:

Máte 1M tun jídla a prodáváte jej za 20$ kus. O kolik se zvedne po prodeji vaše prestiž?

1M tun jídla je 20 000 prestiže. Pokud jídlo prodám získám 18M$ (nebude to 20M$ protože musíte zaplatit poplatek ve výši 6% z prodejní ceny u jednotek a 10% u jídla a energie). Což dělá 36 000 prestiže. O 16 000 více! Samozřejmě záleží na prodejní ceně.

Za co nezískáme prestiž

 1. Hodnost
 2. Zkušenosti
 3. Pokroky
 4. Generálové
 5. Spokojenost
 6. Bonusy
 7. Vláda
 8. Kartičky

Co ovlivňuje prestiž

 • zisky území
 • velikost žoldů
 • rozvojovou zem
 • humanitární pomoc
 • půjčky (herní výhoda – GOLD, PLATINUM účtů)
 • pokroky
 • skládání členů aliance
 • války
 • bezalianční země


Štítky: Jednotky | Prestiž