pokroky

Jak na fůze?

Fůzní elektrárny tvoří v pyramidě pokroků ve WG pomyslný vrchol a seriozní energofarma, případně self supplied robo se bez něj určitě neobejde. Energie je totiž jediná komodita ve WG, jejíž produkce nejde boostnout pomocí ekonomického generála!

Bezalianční technokracie

Na začátku využijete anarchie až do 4999 km2. Je to z toho důvodu, že s ní udržíte lépe území (navíc brání obyvatelé, 100 obyvatel se chová jako 1 voják). S technokracií by jste byli pořád pod palbou dobyvačných útoků. Takto máte větší šanci zem lépe rozehrát. Dokud nebudete technokracií, žádný pokrok nevynalézejte!