Jak na fůze?

Fůzní elektrárny tvoří v pyramidě pokroků ve WG pomyslný vrchol a seriozní energofarma, případně self supplied robo se bez něj určitě neobejde. Energie je totiž jediná komodita ve WG, jejíž produkce nejde boostnout pomocí ekonomického generála!

Fůzní elektrárny jsou zároveň nejdražším pokrokem (zákl. cena 400k technologií energetiky) a jejich úspěšné vynalezení není úplně triviální. Tento článek nemá ambice nabídnout step-by-step návod, ale spíše zmínit některé užitečné tipy, které mohou toto snažení dovést k úspěchu. Článek vychází z mých osobních zkušeností a prezentuji v něm své vlastní názory. Pokud s něčím nebudete souhlasit nebo na to budete mít jiný pohled, tak je žádoucí ho uvést v komentářích a můžeme o něm diskutovat.

Související články:

Fundamentalizmus na vojakov, revolúcia na utopiu + fúzne elektrárne
Mimozemská civilizace UFO

Problém: Kde na to vzít prostředky?!

Na tuto otázku jistě není překvapivá odpověď: vyrobit techy nebo přeprodat zboží, případně kombinace obojího. Pokud hráč chce udělat fůze za válčící zem, tak dle mého názoru na potřebnou produkci v rámci dotace rozumného počtu kol je třeba mít aspoň 10k hlíny. S farmou se dá jet i na nižší rozloze, každopádně na finální dotaci je dle okolností třeba počítat cca 200-300 kol. Přeprodej trhu může být samozřejmě v získávání prostředků velmi užitečný, ale v tomto případě záleží na tom, kolik času tomu chce hráč věnovat.

Problém: Schovávat techy nebo ne?

První možnost, jak nashromáždit kýžených 400k techů je průběžně nakupovat techy energetiky a „schovávat“ je na trh. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že techy nemusí být kryté. Nevýhodou je 12% srážka při stažení (v limitním případě – všechno schováno – to dělá 48k techů). Další nevýhodou je nárůst „mrtvé“ prestiže (a tím vyšší zisky agresorů na takovou zem) a taky možnost zničení zboží na trhu při vyhlazovacím útoku.

Druhá limitní možnost je nashromáždit techy nebo přeprodat komodity těsně před vynalezením pokroku. Výhodou tohoto řešení je eliminace výše zmíněné „mrtvé“ prestiže. Zásadní nevýhodou je pak to, že zem je vystavena riziku loupeživých operací, zvláště pak tehdy, pokud hráč dělá fůze brzo a je „hodně na očích“. Zároveň, aby bylo docíleno relativně rychlého nabytí techů, je většinou potřeba prodávat zboží pod cenou.

Dle mého názoru je nejlepší postup provést kombinaci výše uvedeného. Mít u sebe předem cca 100-150k krytých techů energetiky a po finální dotaci dokoupit zbytek a vynaleznout pokrok. Záleží pak na míře konzervativnosti každého hráče – jestli schová při této finální dotaci nekryté techy na trh nebo ne. Další nespornou výhodou tohoto přístupu je možnost držet po celou dobu dotování kryté techy výzkum vesmíru, což vede k výraznému posunu v průzkumu vesmíru.

Další skutečnosti, které mohou umožnit vynalezení fůzí nebo významně ušetřit kola:

  • kontakt mimozemské civilizace: při objevení 50 mio nebo techů je využití zřejmé; pokud se podaří brzo objevit vynalezení pokroků + 10k techů od každého, tak to může VELMI ulehčit práci (můj případ tento věk)
  • promyšlený WAR management: není rozumné si například před vynalézáním fůzí vyhlašovat války proti diktátům s fáškem a dobytkem…
  • hledání „lam“ na loupáky nebo operace rozvědky