Bezalianční technokracie

Na začátku využijete anarchie až do 4999 km2. Je to z toho důvodu, že s ní udržíte lépe území (navíc brání obyvatelé, 100 obyvatel se chová jako 1 voják). S technokracií by jste byli pořád pod palbou dobyvačných útoků. Takto máte větší šanci zem lépe rozehrát. Dokud nebudete technokracií, žádný pokrok nevynalézejte!

1.část – Protekce (prvních 100 kol)

Nejprve provedeme několik nastavení. V první řadě nastavíme výrobu technologií z laboratoří (v menu Technologie).

1 až 50 kolo
Nastavení produkce technologií
60% rychlost stavby (zvýší počet postavených budov za kolo)
20% síla rozvědky
20% výzkum vesmíru

51 až 100 kolo
Nastavení produkce technologií
10% rychlost stavby
50% zemědělství (na začátku věku se dobře prodává)
20% síla rozvědky
20% výzkum vesmíru

Následně prodáme celou armádu na domácím trhu a nastavíme produkci tanků z továren na 100%(v menu Dotace horní odkaz Továrny).

Nyní začneme se stavbou budov. Nejprve postavíte 1-3 kola zábavní střediska a vojenské základny. Následně do počtu kolem 100 budov kasárny a nakonec stavíte již jen laboratoře až do stého kola. Nezapomínejte průběžně mezi stavbou kolonizovat (optimálně tak po 5-ti kolech) a po 50 kole změnit nastavení produkce technologií! Na konci by jste měli mít rozlohu  kolem 1300-1400 km2 a prestiž kolem 35k. Více jak 80% rozlohy budou tvořit laboratoře.

Zbylých 40 kol již neodehrávejte. Počkejte dokud se Vám nezaplní zásobník na kola. Do té doby máte volno :).

2.část – První odehrávání po protekci

1 kolo kolonizujete (následně již nebudete pod ochranou a získáte přístup na světový trh). Prodáte všechny vojáky na světovém trhu a technologie zemědělství (získáte tak peníze na stavbu budov). Zbouráte Vesnice, Továrny a Elektrárny (celkem 50 budov).

Nyní se vrhnete na stavbu budov. Během celé odehrávky budete udržovat počet voj. základen do 10% a zábavních středisek také do 10%. Po celou dobu kolonizujete a stavíte laboratoře. Víceméně tyto budovy budete stavět až do rozlohy 4999 km2.

Kolem 150 odehraného kola od počátku změníte produkci technologií na 10% Rychlost stavby, 70% Zemědělstvím 10% Síla rozvědky a 10% Výzkum vesmíru.

Pokud Vám dojdou peníze na stavbu, prodejte vojáky na světovém trhu.

Na konci by jste měli mít kolem 3k území (Je vhodné neodehrát všech 140 kol a případně zůstat s rozlohou pod 3k.) a 13k technologií Zemědělství. Tyto technologie prodáte na trhu (při ceně 444$ za cca 5m $). Za získané peníze nakoupíte armádu. Hlavně vojáky a pár tisíc bunkrů. 1m$ si nechejte na účtě pro další odehrávku.

3.část – Odehrávky do 4999 km2

Dalším úkolem bude dostat se na rozlohu 4999 km2. Pravděpodobně Vám nebude stačit 1 odehrávka, ale tak 1-3, záleží kolik Vám protihráči vezmou území.

Budovy stavíte stejné, jak v předchozích odehrávkách. Zásadní rozdíl bude v nastavení produkce technologií z laboratoří. Řiďte se jejich cenou na trhu a podle toho nastavte jejich produkci. Mějte na paměti, že není moc vhodné produkovat pouze jeden druh a to proto, že jejich prodej může trvat dlouho. Ze začátku věku mají většinou nejnižší cenu technologie Hustota zalidnění a Rychlost stavby. Málo se prodávají technologie Hustota zalidnění, Cena na dom. trhu, Vývoj raket a Protiraketová obrana. I když je jejich cena dobrá, ne vždy je vhodné je produkovat a následně prodávat.

Po prodeji technologií kupte opět vojáky, bunkry a alespoň 50 agentů.

4.část – Revoluce a první pokroky

Revoluci dělejte s full koly 140+200. Již nekolonizujete. Využívejte dotace Laboratoří (+25%)

V první řadě se zaměříte na pokroky a bonus síly armády.

Pokroky vynalézejte v tomto pořadí, některé z nich samozřejmě můžete prohodit:

 1. Členství v OSN (S)
 2. Geneticky modifikované rostliny (T)
 3. Lidský genom (T)
 4. Pacifismus (S)
 5. Mezinárodní spolupráce (S)
 6. Protidrogová centrála (S)
 7. Nejvyšší budova světa (K-)
 8. Tajemství mozku (T)
 9. Nanotechnologie (K)
 10. Produkce mechů (T)
 11. Androidi (K) od 600k prestiže
 12. Bezpečnostní senzory (S) od 600k prestiže (pokud budete dělat další revoluci – nevynalézejte je, s revolucí se tento pokrok zruší!)
 13. Družice (K)  od 600k prestiže
 14. Měsíční základna (T)   od 1200k prestiže
 15. Hraniční pevnosti (K)   od 1200k prestiže

Kulturní centrum (S) – po dosažení 10 000 bodů na utopii
Opevněné vojenské základny (K) – hodí se až vejdete do aliance
Vojenská akademie (K) – od 7.hodnosti
Fúzní elektrárny (K) od 1200k prestiže – pokud plánujete produkovat energii (Jaderné elektrárny (K) a Nukleární zbraně (K))

5.část – A co dál?

Většinu pokroků máte, ale co teď? Nemáte generály, proto jakmile vejdete do aliance uvažujte o revoluci na jinou vládu. Samozřejmě budete muset upravit budovy případně technologie, ale stojí to za to. Vycvičíte generály a můžete se pokusit zabojovat o topku.

Pokud zvolíte revoluci na Robokracii, nebudete mít s ní problém. Nezapomeňte  hlavně na stavební firmy.

Můžete zkusit Utopii (sice na ní moc nedoporučuji, jedině pokud vejdete do full aliance, kde jsou pouze země s Pacifismem).

Další možností je Demokracie a Republika, pokud by jste chtěli na konci věku farmit na peníze.

Nebo můžete zvolit Komunismus s produkcí energie (pouze s Fúzní elektrárnou).

Feudalismus, Diktaturu a nebo Fundamentalismus můžete klidně také dát. Záleží už jen na Vás, co chcete dělat ve zbytku věku.

Dělat revoluci zpět na anarchii je zbytečné.

Hodně zdaru při studiu Vám přeje vedoucí vzdělávacího týmu ..Chica.. (#402817)