rozložení budov

Funda na vojaky s laborkama

Základní informace, jak hrát za fundamentalismus s částečnou produkcí technologií z laboratoří. Rozdělení budov, základní pokroky, nastavení produkce laboratoří, kombinace generálů, jak odehrát protekci…

Strategie FEUD – ROBO (PWG)

ROBOkracie je v rukou zkušeného hráče smrtící zřízení, se kterým se může v závěrečné fázi věku měřit jen málo zemí. Jedná se o vládu s obrovským válečným i farmícím potenciálem. Stává se, že úspěšný přechod FEUDálů na ROBOkracií rozhoduje, jestli a jak se daná aliance umístí v žebříčku nejlepších aliancí. V rukou individuálního hráče jde pak o zřízení, které dokáže vyrábět obrovská kvanta jednotek a v taktických útocích prorážet obrany silně opevněných zemí. Jde zřejmě o nejvíce produktivní zřízení, co se týče poměru rozloha/přírůstek prestiže.