Strategie FEUD – ROBO (PWG)

ROBOkracie je v rukou zkušeného hráče smrtící zřízení, se kterým se může v závěrečné fázi věku měřit jen málo zemí. Jedná se o vládu s obrovským válečným i farmícím potenciálem. Stává se, že úspěšný přechod FEUDálů na ROBOkracií rozhoduje, jestli a jak se daná aliance umístí v žebříčku nejlepších aliancí. V rukou individuálního hráče jde pak o zřízení, které dokáže vyrábět obrovská kvanta jednotek a v taktických útocích prorážet obrany silně opevněných zemí. Jde zřejmě o nejvíce produktivní zřízení, co se týče poměru rozloha/přírůstek prestiže.

Parametry ROBO

Zde vidíme hlavní klady a zápory ROBO. Obrovskou produkci jednotek vyvažuje smrt všech generálů po revoluci a fakt, že nelze mít „útočného“ generála. Jediným útočným generálem je zde stratég (dobyvatele zanedbejme, neboť ten nezvyšuje sílu útoku). Reálně se tedy nedostanete nad +300% bonusu do taktického útoku (přitom prvotřídní UTOP mívají bonus do taktické obrany nad +600%) a to vše ve fázi, kdy v druhé třetině věku nemáte útočného generála a UTOP už mají ochránce národa/stratéga běžně na 7.-8. lvl. Tuto nevýhodu částečně kompenzuje vysoká produkce (desetitisícové a statisícové ztráty vám brzy začnou připadat normální) a paušální bonus + 25% do vybraných typů útoků.

Revoluce na ROBO vyžaduje splnění určitých podmínek. Jde zejména o uplynutí 25. dne věku a 50% podíl androidů v populaci (což předpokládá pokrok Androidi, kterému předchází v technologickém stromu Produkce mechů a Tajemství mozku). Splnit všechna kritéria není nic jednoduchého a je nezbytné se na přechod pečlivě připravit a plánovat ho stovky kol dopředu.

Proč zrovna využití FEUD jako mezivlády? Strategie FEUD-ROBO je jednou z nejjednodušších možností. Zkušení hráči dokáží „překlopit“ na ROBO z téměř jakékoliv vlády (zejména tehdy, když se jim nepodaří získat silné generály), ale zpravidla se využívá FEUD. Využívá se všestrannosti FEUD, solidních bonusů do produkce několika odvětví zároveň a schopnosti udržet technologie i rozlohu.

Strategie jak na robo:
Válečný feudalismus s revolucí na robokracii
Farma technokracie na robokracii bez-alianční/v alianci

STRATEGIE prvních 100 kol (odehrání protekce)

Protekci odehrajte v anarchii. Hned ze začátku postavte 5* laboratoře a dejte 100% produkci na technologii rychlost stavby. Jakmile začnete stavět 30 budov/tah, přesuňte produkci technologií na 60% síla zbraní – 20% síla rozvědky – 20% výzkum vesmíru. Kola využívejte stylem „kolonizace – zástavba – kolonizace“. Nezastavěné území nic neprodukuje, proto ho zbytečně nezvyšujte nad 2-3% celkové rozlohy. Stavte zejména laboratoře – kasárny (a něco málo farem/elektráren na pokrytí spotřeby). Zábavní střediska ani vojenské základny v protekci nepotřebujeme.

Pokud odehráváte tímto stylem, budete mít ve stém kole rozlohu 1350-1450, bonus za technologie síly zbraní 10-20% a okolo 600 kasáren a 600 laboratoří. Pokud víte, že budete hned ze začátku věku válčit, nebojte se zvýšit tento poměr ve prospěch kasáren.

Další ukázky jak zahrát protekci:
Protekce na laboratoře
Protekce na kasárny

STRATEGIE 100. – 500. kolo

Prvním krokem po odehrání 100. kola odklikněte revoluci na FEUD (lze o několik desítek kol pozdržet a kolonizovat za ANARchii rozlohu navíc). Po revoluci značně stoupne spotřeba energie (na cca -200 až -300/tah) a skokově se zvýší produkce technologií a vojenských jednotek.

Parametry FEUD

Zde nabízíme dvě možnosti:

1. zůstat v protekci do naběhnutí plného počtu kol 140/200 (což obvykle bývá večer) a hromadná odehrávka aliance ve vyhlášených válkách

 • výhody: útočení s vyššími zisky zkušeností; útočení proti protivníkům, kteří nemají v zásobnících tolik kol co vy; díky malé rozloze jste nezajímavý cíl
 • nevýhody: obtížné dobývání silnějších armád; nízká produkce země; pomalejší vynalézání pokroků

2. co nejrychleji odehrát dostupná kola dobýváním hlíny slabších protivníků, budováním silné armády a získáváním generálů

 • výhody: snadné dobývání rozlohy svačením jiných zemí; vysoká produkce jednotek i technologií; pokrokovost
 • nevýhody: ostatní země vás brzy doženou a sesvačí zpět

Na výsledku věku nemá výše popsaná volba žádný efekt, jde pouze o otázku herního stylu. V této fázi věku za FEUD válčíte, dobýváte a získáváte generály (ideálně ochránce národa/stratég + nacionalista/stratég + stavitel/zbrojař/ekonom). Začínáme produkovat technologie produkce továren a zvyšujeme podíl továren na zastavěnosti země. Pokrok Produkce mechů dosud nikdo nevynalezl, vyrábíme proto ve velkém hlavně tanky. Zaútočení na týl je prvních 500 kol věku útok s nejlepším poměrem ztráty jednotek/zisk zkušeností/spotřebovaná kola. Efektivně od-připravujte cíle, které můžete následnými útoky dobývat za účelem získání hlíny.

Co nejdříve vynalezněte pokroky Nanotechnologie a Vojenský stát; pokroky Geneticky modifikované plodiny a Lidský genom až v okamžiku, kdy klesne jejich cena. Společenské pokroky zvolte podle herního stylu – AntiOSN (Mafie/Teroristická organizace pro silnější infiltrace a loupeživé akce – vhodně zejména pro podporu ostatních členů aliance během válčení), OSN (Mezinárodní organizace pro vyšší produkci technologií pro mírumilovnější země). Osobně doporučuji AntiOSN.

STRATEGIE 500. – 2000. kolo

Na začátku této fáze sledujeme vývoj ceny pokroku Produkce mechů. Odehráváme střídmě na hranici plných kol (tj. 140/200) a až bude cena přijatelná (obvykle okolo 10-12k technologií sily zbraní). V okamžiku vyzkoumání je důležité, abyste měli co nejvíce kol v zásobě, ideálně 140/200. Okamžitě přehodíte produkci na mechy a po několika desítkách kol můžete začít s nočními taženími (produkce by se měla pohybovat minimálně na úrovni minimálně 250-300 mechů / tah), zisky se při výběru dobrých cílů budou pohybovat v rozmezí 700-1500 exp (zejména prestižnější KOM, FUND, FEUD).

Tato fáze (od vynalezení Produkce mechů do 20. dne věku) je značně stereotypní. Nočním tažením získáváte zkušenosti, dobýváte novou hlínu a vyrábíte technologie. Zastavění země vypadá zhruba takto:

 • vojenské základny: 13%
 • zábavní střediska: 7%
 • farmy: 5%
 • elektrárny: 5%
 • kasárny: 15-20%
 • laboratoře: 15-20%
 • továrny: 30-40%

Využíváte toho, že FEUD má nejvyšší bonus do produkce v případě zastavění země jedním typem budov do 20%. Tento bonus lineárně klesá o 0,25% za každé zastavěné procento nad 20%:

Vynalézáte další pokroky – Lidský genom a Tajemství mozku. Dosáhnete-li 7. hodnosti vynalezněte Vojenskou akademii (po revoluci umožní rychleji změnit špatné kombinace generálů). Kolem 20. dne doporučuji překonat hranici 600k prestiže a udělat pokroky Androidi, Družice a Pohraniční stráž. První zmíněné je pro revoluci na ROBO nezbytné a od této chvíle se začnou v populaci objevovat první androidi (aktuální stav můžete sledovat v menu Dotace – Utopie a Robokracie). Družice zvyšují sílu armády a jsou nezbytné pro vykompenzování počáteční slabosti ROBO.

pozn. Nukleární zbraně jsou věcí vkusu. Věřte ale, že mnohem užitečnější bude pro vás 5 konvenčních raket než 1 nukleární.

STRATEGIE 21. – 24. den věku a REVOLUCE

Revoluce na ROBO lze udělat nejdříve 25. den věku (vychází vždy na pátek v 11:00). Na revoluci je nezbytné se předem připravit. Už od pondělí opatřujete technologie. Ne všechny technologie mají na zvyšování podílu androidů v populaci stejný efekt. Nejvyšší efekt na jednotku vykazují zemědělství, energetika, rychlost stavby a výzkum vesmíru, zejména ale automatizace továren. Nakupte také nějaké technologie vývoje raket a produkujte konvenční rakety. Cílem je získat 5-10 konvenčních raket (více = lépe), budete tedy potřebovat cca 10k těchto technologií. Rakety jsou důležité proto, že efektivně snižují připravenost protivníka a také proto, že odpálení stojí pouze 1 kolo. Po revoluci na ROBO budete první dvě odehrávky značně oslabení a nebudete si moct dovolit plýtvat kola na týlování.

Od pondělí začínáte také sledovat trh s energií. Skupujte levnou energii. Jen během první odehrávky spotřebuje ROBO 500k-1000k energie, ukládejte tedy tuto energii na trh v balíčcích po 200k. Doporučuji i vyrobit a uložit na trh podobným způsobem stíhačky (cca 10-30k).

Další důležitou věcí je dostatek stavebních firem. Po revoluci přijdete o pracně získaného stavitele. Technologie rychlost stavby mají jen omezený efekt v případě, kdy zvyšují počet stavěných budov v zemi s nízkým počtem stavebních firem. Proto pokud jste doteď nestavěli stavební firmy (ideálně po útočení – dopřipravujte pomocí tlačítka „dopřipravit pod 100%“ a zbývající kolo/kola podle situace zastavte stavebními firmami) postavte nejméně 200 stavebních firem.

Hlavním problémem přípravy na revoluci však není energie ani jednotky, ale technologie. Pro dosažení 50% androidní populace budete potřebovat sta tisíce technologií. Podíl androidů paradoxně nezvyšuje nominální počet, ale hustota technologií na km2. I když opatříte 250k „android-friendly“ technologií, stejně nedosáhnete 50% podílu v populaci. Proto se používá postup tzv. „ubourávání hlíny“ (podrobněji níže).

Postupně bouráte nepotřebné budovy a opouštíte území. Ubouráváte a opouštíme území vždy po malých dílcích (100-200 km2) a následně kontrolujete podíl androidů v populaci. Jakmile dosáhne 50%, už nic nebouráme a dáme revoluci. Provozuschopným stavem po zbourání budov je rozloha 4000-6000 km2 tvořená: 20% vojenské základny, 75% továrny, 5% stavební firmy.

Budovy bouráme v tomto pořadí:

 • zábavní střediska
 • vesnice, farmy
 • města a obchodní zóny
 • laboratoře a kasárny

Vzorec pro výpočet růstu podílu androidní populace v zemi je neveřejný.

Z dlouhodobého pozorování plyne, že k možnosti revoluce na nejnižší možné rozloze (tj. na 1000 km2) je zapotřebí cca 300k přepočteného efektu technologií (např. samotných 120k technologií automatizace továren nebo 150k technologií výzkumu vesmíru). Revoluce na minimální rozloze je ovšem mimořádně obtížná, neboť i přes vysokou produkci jednoduše nevyrábíte dostatek jednotek pro nabrání větší rozlohy. Proto doporučuji opatřit si více technologií – každých dalších 75k přepočtených technologií zvýší rozlohu o 1000 km2. Za příjemnou rozlohu považuji 5000 km2 (cca 585k přepočtených technologií).

pozn. Pokud už od začátku věku držíte doporučených 10-20% kapacity výroby technologií na výzkumu vesmíru, budete mít týden před revolucí prozkoumanost vesmíru v rozmezí 20-30%. Stává se, že naleznete UFO ještě před dosažením hranice 30% a místo nabídky pokroků dostanete nabídku 50M nebo 150k technologií výzkumu vesmíru. Vzhledem k výše zmíněné závislosti doporučuji zauvažovat, zdali se vám vyplatí takové UFO přijmout a usnadnit si cestu k revoluci, nebo alespoň zvýšit rozlohu, na které ji provedete. Podstatně se ale sníží šance na získání mimozemského pokroku plazmové zbraně, který je pro válečné ROBO užitečný.

Úspěšně jste zvládli revoluci na ROBO, gratuluji! Vaši generálové jsou mrtví, přišli jste o 20% armády, agentů, jídla, energie a lidí (lhostejno, zda jste je ukryli na trh) a 16% budov a technologií. Než začnete vůbec odehrávat kola, prodejte nepotřebné technologie na trhu. Trh bude pravděpodobně krátkodobě přesycený a bude docházet k prudkým výkyvům, ale potřebujete nutně peníze na dostavění země a energii. Vaši androidi řvou po energii a vaše minimální spotřeba už nikdy neklesne pod 5000 energie/tah, což bude dlouhodobě zatěžovat váš rozpočet.

pozn. Prozíravý hráč nyní pochopí, proč schovával sta-tisíce jednotek energie na trhu před revolucí.

pozn. Obrovský deficit ROBO v energii můžete pro pohodlí vykompenzovat tím, že část země přestavíte na elektrárny a opatříte si technologie energetiky. Zejména v pozdější fázi hry bude váš deficit do zásob v řádu desítek tisíc.

Nyní přichází kritická fáze – revoluce je hotová – máme zemi s 140/200 koly a v případě prozíravého vedení i války vhodné pro nabrání hlíny. Po prodeji nepotřebných technologií zastavíme zemi na doporučený profil a jdeme dobývat. Prvních 140 kol nemá žádný jiný účel, než nabrat co nejvíce rozlohy.Neplýtvejte tedy koly. Domluvte se s členy aliance, ať vám odpřipravují cíle, používejte našetřené konvenční rakety a hlavně – používejte totální dobyvačný útok.

STRATEGIE 26. – 40. den věku

Následující odehrávky nabírejte rozlohu dle potřeby, zejména ale začněte expit generály. Stratég/vlastenec je naprostá nutnost. Z dalších generálů vytlučte libovolnou kombinaci zbrojař/ekonom/stavitel. Dobyvatel je relativně příjemný, technolog zbytečný.

Pro válečné ROBO je tato fáze silný stereotyp: odpřipravit – vymechovat. A znovu a znovu až do konce věku. Obvyklý potenciál umožňuje bez problémů dosáhnout 12. hodnosti a kartičky „Z“. ROBO s cílem dosáhnout co nejvyšší prestiže využívá obrovské produkce a obchoduje na trhu.

Válečná ROBO má několik slabých stránek. Jste mimořádně zranitelní partyzánským útokem (co nejdříve vynalezněte Bezpečnostní senzory) a hlavně rozvědkou. ROBO vybízí k tvorbě selektivní armády (=téměř výhradně mechové, bez vojáků a bunkrů). Narazíte tedy na aliance, jejichž pravidla války obsahují „neomezené sabotování ovládání mechů proti robokratům“. Obvykle nemá cenu držet silnou rozvědku, neboť o ni rychle přijdete. 500-1000 agentů ale umožní podstatně zvýšit náročnost sabotážních akcí vašich soupeřů, proto rozvědku nepodceňte.

Článek vytvořil profesor MasterAndreas (#321997).
Upravený hráčem Chica (#107648).

Komentáře

Asticka 6.10.2013

rychlost stavby, zemedelstvi,energetika, vyzkum vesmiru – efekt x 2
automatizace tovaren – efekt x 2,5

revoluci na robo nutno delat s 140+200 tj full koly! Pokud nepropadnou zadna kola, casove vychazi revoluce gold hraci na kolo cislo 2260

„Androidi se v obyvatelstvu začnou vyskytovat po objevení pokroku Androidi. Ze začátku je jich jen pár, ale jejich procento roste s uplynulým časem od začátku věku a s hustotou technologií, hlavně hospodářských.“ – Toto je jedina oficialni informace (dotace->robokracie). Dnes ta prvni cast informace, ze % androidu se meni s uplynulym casem, neni tolik dulezita, protoze vsichni delaji robo ve cca stejny cas az 25. den veku. Robokracie ale vyvojem byla menena zdaleka nejvice. Tato informace byla pomerne dulezita mnohem mnohem drive, kdy robokracie mela zcela jine parametry (napr. nemohla mnit ZADNE generaly) a nebyla omezena az 25. dnem veku. Nicmene se domnivam, ze kod na % androidu v zemi je stale stejny uz od zacatku, ze nebyl zmenen. Osobne si nejsem jist jestli opravdu ma vliv uplynuly cas, spise jsem vypozoroval ze tento „uplynuly cas“ neznamena realny cas (jako u bodu na utopii) ale odehrana kola. Tj myslim ze pokud v zemi propadne hondne kol (zalozeni zeme pozdeji nez na zacatku veku) je tim stale ovlivnen tento faktor a takova zeme musi pocitat s tim ze bude potrebovat daleko vice techu na stejnou rozohu, nez zeme z odehranymi 2260 koly – to je dulezita informace, protoze pokud zalozite zemi a vidite 1000 propadlych kol, jedina vase sance jak to „dohnat“ je udelat robo… Dale je tato informace extreme dulezita v mezihrach, kde neni omezeni robokracie casem, zde jsem si jist ze kdyz byla mezihra sundej admina, delal sem revo asi v 500. kole na 1000 hliny a musel sem mit pres 500k techu z cehoz byla drtiva vecina automatizace…