Fundamentalizmus na vojakov, revolúcia na utopiu + fúzne elektrárne

Fundamentalizmus je pre mňa najľahšia vláda na webgame a do robokracie najsilnejšia. Má jednu veľkú výhodu, že sa ňou jednoducho expia generálovia. Takisto sa touto vládou dá dosiahnuť veľmi rýchlo vysoká hodnosť ale pri tejto taktike to nie je žiadna sranda, pretože fúzne elektrárne zaberú veía kôl.

Keďže táto taktika je veľmi efektívna na peniaze (za 100 kôl nie je problém nahrať 300 miliónov ) budete potrebovať aj poriadnych generálov. A to nasledovných: Jedného obranného generála a 2 EKO generálov.

ochranca/stratég – 8lvl (utopia je zriadenie kde nie je zbytočný obranný generál pretože má excelentný bonus v spojení s vysokou spokojnosťou. Takisto je to náš obranný a zároveň útočný generál.)

staviteľ/dobyvateľ – 5lvl (toto je najlepšia možná kombinácia generálov staviteľ nám ušetrí veľa kôl na zástavbu a dobyvateľ nám pomôže pri naberaní hliny, niekedy sa stane, že ho vyexpím až na 6 lvl. No keď sa zamyslíme tak zistíme, že po revolúcii nám budú títo generálovia na níč ale po revolúcii ho zmeníme na špióna a ten sa už hodí )

populista/ekonóm – 4-5lvl ( populista nám dvíha spokojnosť čím nám dvíha príjmy a bonus, ekonóm nám ušetrí veľa peňazí na konci veku keď budeme odohrávať na väčšej prestíži s veľkou armádou)

ZAČIATOK VEKU

Prvých 100 kôl do protekcie odklikáme podľa návodu (protekcia na vojakov)

Protekciu odohrajte s anarchiou

 1. Všetko predáte okrem jedla a energie.
 2. Nastavíte továrne 100% na tanky
 3. Nastavíte výrobu technológií 100% na rýchlosť stavby do 50 kola a potom nastavíte 100% na sílu zbraní.
 4. Postavíte cca 200-250 laboratórií, na začiatku môžte postaviť 5*18 budov, takže postavíte 5* labaky hneď.
 5. Kolonizujete po 1 max 2 kolách a keď vám dojdu peniaze na zástavbu, tak predajte vojakov na domácom trhu ale len toľko, koľko budete na ďalšie kola potrebovať. Po výjdení z protekcie už budete predávať na svetovom trhu za lepšie ceny.
 6. Posledných 10 kol kolonizujte.
 7. Z protekcie môžte vyjsť až v stredu večer.
 8. Po odohravke protekcie si nastavte techy 60:40 síla zbraní : rozviedka.
 9. Po vystúpení z protekcie zastavajte zvyšné nakolonizované územie vojenskými základňami a záabavnými strediskami. v pomere cca 6:4.
 10. Ak ste robili každý krok ako je tu, tak na konci odohrávky by ste mali mať 9 000+ vojakov a 40k+ prestíže.

Po protekcií je dobré nájsť dobrú war, kde naberiete rýchlo hlínu a neprídete o ňu. Rozbiehať sa môžte viacerými spôsobmi. Ak viete nájsť dobre vojny, tak šetrite kola a v stredu ráno si ich vyhláste, prvú hlinu teda naberiete večer vo war. Tu sa môže stať, že vám cieľ trošku újde s s armádou, takže môžte ešte pár kôl odkolonizovať s anarchiou (do 40) a potom prehodiť revolúciu na fund. Alebo sa môžte rozbehnúť v utorok večer pár dobyvákmi a v stredu ráno pri vyhlasovaní máte už na výber viac cieľov. Táto možnosť je praktický totožná s prvou akurát začnete ťahať do war na lepšej prestíži. Tretia možnosť je expiť a sváčiť ako bezalík do lvl 5-6. Útoky bezalíka na bezalíka majú zisky ako v práve vyhlásenej vojne a keďže sa mnoho ľudí snaží urobiť mrakodrap, tak máte na výber množstvo cieľov v topke, ktoré držia práve vojakov. Takisto je dôležité, mať kvalitné spojky, ktoré Vám pomôžu pri naberaní a bránení hliny. Dobré spojky su také, ktoré každú odohrávku nenaberajú hlinu a následne o ňu hneď neprídu. Preto ak nemáte overené spojky, napr. od kamarátov, tak ich treba pravidelne kontrolovať, prípadne sem tam zmeniť ak nebudú vyhovovať. Výrobu techov si nastavte 20% síla zbraní 20% síla rozviedky a 60% zemědelstvi (zemedelství preto lebo budete musieť dať lidský genóm. Techy sa Vám vyrobia počas odohrávky ani si nevšimnete ako).

Prvých 140 kôl po protekcií sa snažte vystreliť prestížou a hlinou hore, aby ste si mohli hneď vyhlásiť vojnu na vyššie farmy a čim skôr vyexpiť generálov.

Po tejto odohrávke si spravíme pokrok Antiosn a pomer budovby mal vyzerať nasledovne:

12% vojenské základne
12% zábavné strediská
cca 300 laboratórií ( ostali nám z protekcie +niečo sme možno nadobývali)
zvyšok kasárne

Iné budovy si nedržte ! a po každom dobyváku hneď prestavujte nepotrebné budovy, pričom kasárne zastavujte len do 2000 budov, potom už stavajte len elektrárne.

 • V sobotu (to je 6 deň veku), by mala cena genetických rastlín a lidského genómu klesnúť na cca 2500 techov, takže môžte tento pokrok urobiť. Tu je dôležité, aby ste tento pokrok dali s kolami aspoň 140+100.(Musíte čím skôr dosiahnuť 10 000 bodov aby ste mohli dať pokrok Kultúrne centrum.)
 • Pokiaľ chcete bojovať o top1, musíme mať hotovú farmu aspoň 14-16 dní pred koncom veku. Hotová farma je prestavaná, zatechovaná zem s nabratými kilometrami. Takže ak Vám doteraz neprišiel populista, tak zvýšte zábavné strediska na 16%, aby ste do tohto termínu stihli dať utopiu.
 • Vojenské základne postupne dvíhajte na 14-16% max.
 • Popri útočeniu napr. pri odpripravení na 1% postavte sem tam stavebnú firmu, ktorá Vám užitočne pomôže pri budúcom zastavovaní budov.

STRED VEKU

Ďalej pokračujte s expením generálov a zameriame sa na dva pokroky a to sú svätá válka a spomínanékultúrne centrum. ( ak dám svätú válku medzi prvými tak kultúrne centrum by som mal dať maximálne 2-3 odohrávky po.) Žiadne iné pokroky zatiaľ nerobíme. Tieto dva sú dosť finančne náročné takže sa pripravujeme na ne. V tejto časti veku sledujeme cenu energie. Ak vyskočí vysoko (16+) Tak kludne môžte všetky kasárne prestavať prestavať na elektrárne. Teraz sú vojaci za výbornu cenu (80-90), takže nie je problém počas útočenia predávať vyrobenú energiu a postupne prikupovať vojakov. Tu nezabudnite elektrárne aj zatechovať. Keďže Vám techy bude ničiť sätá válka, tak zatechujte zem maximálne na 135-140%

Snažíme sa získavať technológie vesmíru. Ako fundamentalista na vojakov si držíme silu zbraní a rozviedky takže tretí druh technológií pre nás nebude problém (tieto techy nám poslúžia na rýchlejšie preskúmavanie vesmíru (superpočítač sa hodí) a neskôr ich použijeme na družice a mesačnú základňu)

Po týchto pokrokoch ďalej expíme až do cca 26. – 28. dňa pred koncom veku. Tu by sme už mali mať naexpených eko generálov a O generála na ceste k 7-8lvl (to samozrejme závisí aj od toho ako generálovia prišli) a cca 8 000 km. Teraz je potrebné držať si kola stále do plna a naberať hlinu na 12 000 km a každý dobyvák zastavať elektrárňami.

Takže moje budovy budú vyzerať nasledovne:

14-16% vojenské základne
12% zábavné strediská (ak už mám populistu na minimálne lvl 4 )
1-2% stavebné firmy
zvyšok elektrárne

Keď máte už nabratú potrebnú hlínu, tak začnite robiť stavebné firmy (miesto dotovania). Za predanú energiu si môžte nakupovať techy energetiky a dávať na trh + robíme všetky pokroky, ktoré potrebujeme na fúzne elektrárne okrem Jadrových elektrárni!! Tie dáme až tesne pred pokrokom fúznych elektrární. (nedoporučujem dávať kvôli šanci na katastrofu kde prídeme o cennú hlinu). Ďalej odporúčam eštenedávať mesačnú základňu. Len zhromaždiť techy okolo 80 000 a ďalej dotovať s nimi pričom ich využívam na skúmanie ufa a mesačnú základňu aj jadrové elektrárne urobíme tesne pred fúznymi elektrárňami.

Ak sa chcete schovať pod otáznik a neboli veľmi na očiach, že ste fundamentalista s elektrárňami a neskôr s fúzkami, tak je výhodne urobiť pokrok cenzúru. Toto však nie je nutné.

Keď dám všetky pokroky, tak začnem zbierať zvyšné technológie energetiky na fúzne elektrárne. A to tak, že si ich nakúpim a schovám na trh za vysokú cenu aby sa už nepredali. Tu nám vychádza urobiť fúzne elektrárne za cca 3 odohrávky po 140 kôl. Keď si prerátam, že po ďalšej odohrávke budem mať dosť peňazí na fúzne elektrárne, tak je dobré mať na trhu cca 200 000 technológií energetiky a zvyšok nakúpiť za hotovosť. Potom stiahnúť techy z trhu a máme ich! (Tu nezabudnite, že keď stiahnete techy z trhu o 12% z nich prídete!)

Po fúznych elektrárňach si držte efekt techov energetiky do 190%.

Takže fúzne elektrárne sme dali cca 20-23 dní pred koncom veku a môžeme doexpiť generála a dobrať hlinu. Teraz keďže vyrábame energiu a predávame ju, môžeme expiť aj mechovaním. Je úplne jedno či budeme nakupovať vojakov alebo mechy. Samozrejme útočiť musíme s veľkou hotovosťou a to nasledovne(príklad): dám mech a stratím 5000 mechov, dopripravím sa a dokúpim 5000 mechov atď… Teraz popri expeniu pomaly doberáme aj hlinu, tak aby sme sa držali tesne pod rekordmi.

Teraz nesmiete zabudnúť, že po revolúcií generáli prídu o skúsenosti (keď dám revolúciu za 2000 kôl tak generáli prídu o 20% skúseností. Takže ak mam populistu na lvl 4 a 20 000 exp. Tak príde o 4000 skúseností.

KONIEC VEKU

Keď máme hotových generálov, tak prichádza na radu hlina, ktorá sa s fúznymi elektrárňami naberá veľmi ľahko, pretože máme po ruke stále veľkú hotovosť a môžeme si dovoliť obrať o kilometre aj lepšieho súpera, pretože mu potom odfarmíme. (samozrejme takého, ktorý nás nemôže ohroziť) Hlinunaberieme nárazovo maximálne za 2 odohrávky, optimálne na 25 000 – 30 000km. Čím viac tým lepšie samozrejme. Po každom dobyváku zastavujeme elektrárne a vojenské základne znížime na 12% a zábavné strediska na 7-8%.

Kilometre sme si nabrali a prišiel čas revolúcie a dotovania.

Po revolúcii si zastaviam budovy, ktoré sa mi zničili a moje budovy budú rozložené nasledovne:

12% vojenské základne
7% zábavné strediská (ak už mám populistu na minimálne lvl 4)
3-4% stavebné firmy
zvyšok elektrárne

(Keď zastaviate budovy, tak nezabudnite zmeniť staviteľa/dobyvateľa na špióna)

Teraz sa musíme dvihnúť prestížou aby nás neobral nikto o hlinu a hlavne sa „zatechovať“.
Držím si len technológie, ktoré potrebujem.
Obchod a hustota zaľudnenia 5-10% pod maximom
Energetika cca 3% pod maximom
Sila zbraní, protiraketová obrana najlepšie maximálny efekt
Sila rozviedky podľa potreby. Minimálne aby sme mali pokryté všetky technológie.
Ak nemáme stále ufo tak si držíme aj výskum vesmíru.

Ako ďalej dotovať?

Tu je otázka v akom štádiu máte generálov. Vyexpiť O/S na cca 520k expov spolu s eko generálmi nie je spolu s fúzkami žiadna sranda, ale po revolúcii by ste mali mať O/S minimálne na lvl 7. Ďalej môžte dotovať skúsenosti armády a potom dotnúť obranného generála na lvl 8 alebo sa vykašlať na bonus a dotovať energiu mimo war.

Odporúčam dotovať vždy po 140 kolách, čím sa zníži šanca, že Vás niekto vykradne. Buď po odohrávke nenakúpite žiadnu armádu a prestíž Vám budú tvoriť peniaze (tie môžem ešte premeniť na jedlo a neskôr ak to vyjde predať drahšie a ešte na tom zarobíte.)Tu samozrejme nastáva riziko, že vás niekto vykradne.

Alebo pred odohrávkou veľa armády predáte, následne odťaháte a armádu nakúpite späť(Ak šikovne predáte armádu za draho a nakúpite späť lacno, môžete na tom ešte zarobiť). Tu si zas môže niekto všimnúť, že klesáte a medzi tým vás vykradnúť ale je tu menšie riziko ako držať peniaze na ruke.

AK ste gold, tak poslednú odohrávku je výhodné urobiť v nedeľu alebo v pondelok ráno, 5-6 dní pred koncom veku a zobrať pôžičku. Pôžičku môžte zobrať najneskôr v pondelok do 20:00, takže dovtedy by ste mali všetko predať a nakúpiť armádu, nech za pôžičku dostanete čím najviac penazí. Ak gold nieste, tak to môžte dotovať dlhšie, no pamatajte, že čím dlhšie budete farmiť, tým je väčšia šanca, že Vás prepadnú.

Tak veľa šťastia pri farmení a hlavne vysoká prestíž na konci veku

Článek vytvořil profesor K.N.M KoLLo (#294740).
Upravený hráčem Chica (#107648).

Aktualizováno: 3.6.2013