Generálové

Generálové slouží především k vylepšení vaší země. Celkem existuje 13 schopností, více viz. přehled generálů níže. Tyto schopnosti můžeme různě kombinovat. Celkem 6 z nich ovlivňuje bonus armády:nacionalista, osvoboditel, stratég, ochránce národa, vlastenec a populista (nepřímo). Ostatní vylepšují ekonomiku země. Případně zvyšují zisky v útocích.

Přehled generálů

Nacionalista
+3% síla útoku [U]
Vlastenec
+4% síla obrany [O]
Osvoboditel
+5% síla útoku proti prestižnějším [U]
Stratég
+5% síla útoku i obrany v taktických útocích [UO]
Populista
+2% spokojenost obyvatel [E]
Ochránce národa
+5% obrana v taktických útocích ruší úplně efekt útočícího nepřátelského Osvoboditele (pokud není na nižším levelu než Osvoboditel) [O]
+10% obrana proti teroristickým útokům rozvědky [E]
Špión
+5% síla rozvědky v obraně i útoku [E]
-10% ztráty agentů při akcích rozvědky [E]
-5% ztráty agentů při partyzánech [E]
Ekonom
-5% výdajů za jednotky [E]
Stavitel
+5 postavených budov za kolo [E]
+5% kolonizace [E]
+5% sleva na stavění budov [E]
Dobyvatel
+5% dobytého území a zboží [U]
Zbrojař
+2% produkce jednotek a vojáků [E]
Farmář
+2% produkce jídla [E]
-20% šance na příchod genetické katastrofy [E]
Technolog
+2% produkce technologií [E]

Jak na kombinace generálů?

Generál může mít až 2 schopnosti. Tyto schopnosti můžete kombinovat jakkoliv, avšak ne vždy jsou tyto kombinace vhodné, výhodné. Snažte se generály cvičit tak, aby jste je využili pokud možno naplno. V případě, že chcete útočného generála, tak nejvhodnější kombinace jsou tyto:

nacionalista/stratég – nejrozšířenější kombinace útočného generála, silný jak do taktiky tak i do normálních útoků

nacionalista/osvoboditel – smrtelná kombinace, díky které můžete nepřítele připravit o hodně území (hlavně pokud útočíte na velmi prestižnějšího protihráče). Navíc se využívá k likvidaci robokratů (robokracie nikdy nezíská ochránce národa).

stratég/osvoboditel – s tímto generálem dosáhnete největší taktické síly. Hodí se především na hráče bez generála – ochránce národa. Bohužel, jak je silný tak je slabý. V dnešní době většina hráčů si je toho vědoma a proto mnoho z nich trénuje ochránce národa co nejdříve. S tímto generálem však získáte respekt u robokracií, které nemohou získat ochránce národa a pokud nevlastní pokrok plazmové zbraně jsou odkázáni ke zkáze.

Síla země není jen o útočném generálovi. Někteří hráči sice hrají způsobem, že cvičí hlavně útočného generála, kterého mají aktivního jak do útoku tak i do obrany (v obraně funguje stratég – viz. nacionalista/stratég nebo stratég/osvoboditel) a ostatní generálové jsou tvoření výhradně z ekonomických schopností. Toto však doporučuji spíše zkušeným matadorům, kteří hrají pouze a výhradně na hodnost (většinou pokud máte vysokou hodnost moc útoků na Vás nejde).

Ostatním bych však doporučil vycvičit i čistě obranného generála. Mezi tyto generály patří především tito:

stratég/ochránce národa – beze sporu nejsilnější kombinace. Pokud jej vycvičíte na max. 8 lvl útočník bude mít velké problémy Vás procházet svými útoky. Bohužel tento generál Vás neochrání úplně vždy, zkušení hráči většinou sundávají ve větším počtu a tak není problém někoho i s tak dobrým generálem sundat.

stratég/vlastenec – Pro farmu slabý generál, hodí se spíše někomu kdo hraje na robokracii nebo na nižší prestiži. Nevýhodou je absence ochránce národa, který by znemožnil útočníkova osvoboditele.

vlastenec/ochránce – Tento generál je na tom podstatně lépe, avšak na stratéga/ochránce národa pořád ztrácí(co se týče velikosti taktické obrany). Velmi obtížné je tohoto generála vycvičit, jelikož mu chybí bonus do útoku.

V předchozích odstavcích jsem se rozepsal o čistě útočném a obranném generálovi, tj. o 1. a 2. generálovi ve Vaší armádě. Pojďme se podívat i na možného 3. a 4. generála(získat jej můžete pouze s pokrokem Vojenská akademie). Tito generálové by se měli skládat výhradně z ekonomických schopností.

Jak na kombinace ekonomických generálů. Hlavně by jste se měli řídit Vámi zvolenou strategií. Př.: Pokud země přestala produkovat jídlo z farem je zbytečné si dále držet farmáře. Pokud produkujete vojáky z kasáren nebo jednotky z továren nutností je zbrojař.

Ekonomičtí generálové se cvičí obtížně, proto by jste se na jejich vycvičení měli vrhnout co nejdříve. V podstatě je jedno jak je nakombinujete, záleží na Vás. Kombinací je mnoho. Pro začínající hráče bych doporučoval tyto:

stavitel/zbrojař a populista/ekonom – tato kombinace zajišťuje dobrou ekonomickou základnu země

stavitel/zbrojař a nacionalista/dobyvatel – hodí se především válečníkovi, který hodně a rád dobývá. U dobyvatele je lepší pokud jeho druhá schopnost je útočná (do normálních útoků) – nacionalista nebo osvoboditel (ruší ochránce!).

stavitel/farmář(technolog, zbrojař) a populista/špion – vhodný pro farmáře, hlavně pro utopie

Jak jste si mohli všimnout, stavitel je ve všech kombinacích, proto je dle mého názoru jeden z nejdůležitějších ekonomických generálů!

Pamatujte, že uvedené kombinace nemusí fungovat 100%. Hodně záleží na zvolené strategii.

Pár otázek na závěr

Jak získám generála?
Generálové se generují automaticky a to jedině pokud utočíte nebo na Vás někdo útočí. Jiným způsobem jej nezískáte.

Kolik generálů můžu vlastnit?
Maximálně můžete získat až 4 generály. Posledního můžete získat pouze pokud vlastníte pokrok Vojenská akademie a navíc:

21.02.2011 Příchod 4. generála od 65.věku
4. generál nemůže přijít z obrany, lze ho získat jenom útokem.

Co znamenají tyto značky [U][O][E][UO]?
[U] – útočný generál – slouží pouze k útoku
[O] – obranný generál – slouží pouze k obraně
[E] – ekonomický generál – vylepšují zemi po ekonomické stránce, fungují vždy bez ohledu na to zda jsou zapnuti v útoku nebo obraně
[UO] – útočný i obranný generál – slouží obraně a zároveň i k útoku

Jak mohu generála vycvičit?
Generálové jdou vycvičit 3-mi způsoby. Prvním způsobem je útočení a to nejlépe na prestižnější země s dostatkem armády, ale ne vysokým bonusem (většinou se jedná o země s nízkou hodností). Nezapomínejte na to, že pokud útočíte musíte mít generála aktivního v útoku (první generál, který Vám přijde je již aktivní, jak do útoku tak i do obrany, ale další už nikoliv a proto je musíte přepínat) Druhým způsobem je ex-pění z obrany (bránění) Snažíte se mí „optimální rozložení armády“ a hlavně vysoký bonus do obrany! Zase platí, že expíte pouze aktivního generála do obrany. A nakonec posledním způsobem je dotace generála. Dotovat můžete pouze generála aktivního do útoku.

Jaký je příchod generálů?
Viz. vývoj wg

28.02.2011 Úprava příchodů generálů od 66.věku
Generálové nyní budou chodit logičtěji. Ti co byli propuštěni, se mohou objevit až po všech ostatních možnostech. Toto se týká úplně všech generálů a tito generálové nemohou přijít ani jako druhá schopnost. Mimo to nebudou přicházet jako první ani jako druhá schopnost generálové, kteří už v zemi jsou. Jedinou výjimkou je generál stratég, který může přijít i pokud se již v zemi nachází.
Revolucí se tento systém restartuje a spouští od nuly.
Chození produkčních generálů nadále zůstává podmíněno alespoň 15% produkčních budov.

Pokud vlastním 2 různé generály se stejnými schopnostmi, např. zbrojaře na 3. a 6. úrovni, jak velký získám bonus na produkci jednotek?
Bonus se počítá za generála s vyšší úrovní. To znamená 6*2% = +12% produkce jednotek a vojáků. Druhý zbrojař je Vám k ničemu. A proto by jste jej měl změnit na vhodnější schopnost. To platí u všech generálů.

Pomáhají generálové nacionalista a vlastenec v taktických útocích?
Ano pomáhají, avšak jejich pomoc je o něco nižší oproti stratégovi, ochránci národa a osvoboditeli. Je to způsobené tím, že se ve vzorci, který má na starost výpočet taktické síly započítávají odlišně. Přesnějijsou sčítány v části – Navíc vláda a gen.(út/obr). Někteří mají za to, že se násobí jejich bonusy se stratégem, ochráncem národa nebo osvoboditelem. To, ale bohužel není pravda. Pokud by se násobili, taktický bonus by byl vyšší, ale on ve skutečnosti není.

Kteří generálové jsou ovlivněni podmínkou: produkčních budov musí být v zemi minimálně 15%?
Farmář minimálně 15% farem a vesnic (dohromady)
Technolog minimálně 15% laboratoří
Zbrojař minimálně 15% továren a kasáren (dohromady)

Které generály nemůže získat Robokracie?
Populistu, Farmáře, Osvoboditele, Nacionalistu a Ochránce národaŠtítky: generálové