Slovníček pojmů

V tomto článku by jste měli nalézt vysvětlení těch nejběžnějších pojmů na webgame.

Bezdůvodné ničení – Systém bezdůvodného ničení (BN) existuje jako ochrana slušných hráčů před mulťáky. Pracuje tak, že na danou zemi nemůžete dát více jak 5 ničivých útoků (ať úspěšných, či neúspěšných), pokud s ní neválčíte, není přeběhlík, případně pokud neútočíte v rámci BN odvety.
Bobr – je trest, který uděluje moderátor, výjimečně antimulti za nevhodné chování na nealiančním fóru. Bobr znamená pro Vaši zemi to, že nebudete moci psát na žádné fórum krom aliančního. Platí na 24 hodin, výjimečně na 48 hodin nebo do odvolání.
Cenzura – jedná se o pokrok, který skryje před ostatními hráči některé vlastnosti země a to Hodnost a kartičky.
Flastr – je trest, který uděluje antimulti nebo soudce za prohřešek, který není na smazání.
GWG – Gold webgame (herní server určený výhradně pro hráče s gold/silver kontem)
Hodnost – je dána součtem nasbíraných zkušeností v aktuálním věku. Zkušenosti lze získat ve vojenských útocích.
Hospodářská pomoc – slouží jako pomoc pro zem s kterou máme spojenectví, je ve stejné alianci nebo s ní má Vaše ali pakt.
Humanitární pomoc – můžete poslat rozvojové zemi, která má menší prestiž než Vy. Pomoc můžete poslat vždy po 24 hodinách, ale pouze pokud nejste rozvojová země. Po poskytnutí pomoci se spokojenost Vašich lidí zvedne o 5% až 15% a také se přiblížíte více možnosti žít v Utopii.
Mulťák – hráč, který porušil pravidlo (1)
Prestiž – je nejdůležitějším hodnocením země. Je to ukazatel toho, jak je zem silná (ať už vojensky či hospodářsky).

Seznam pojmů ještě není úplný!Štítky: herní výrazy | zkratky