Síla armády

Mnoho hráčů ví, že bez silné armády se neobejde. Ale jsou zde i tací, kteří se o této problematice ještě nedozvěděli dostatek informací a potřebovali by prostě popohnat tím správným směrem. V tomto článku bych chtěl shrnout většinu informací týkajících se bonusů armády. A pomoci tak zlepšit hráčům své hráčské dovednosti.

Základní síla armády Vaší země se odvíjí od jednotek. Mezi jednotky, které ovlivňují tuto sílu patří Vojáci, Tanky, Stíhačky, Bunkry a Mechové.

Síla armády s bonusy (celková síla armády v normálních nebo strategických útocích) – jedná se o základní sílu navýšenou o bonusy. Za co tyto bonusy dostanete se dočtete později.

Jak mohu zjistit základní sílu armády?

Nejprve musím uvést, že jednotky mají různou sílu. Tato síla je vyjádřena pomocí tzv. útočného/obranného čísla. Útočné číslo se používá pro výpočet základní útočné síly a naopak obranné číslo se používá pro výpočet základní obranné síly.

Výpis jednotek a jejich čísel:

Vojáci (1/1), Tanky (6/4) , Stíhačky (6/0), Bunkry (0/6) a Mechové (2/3)

Příklad: Vlastníte 300 000 vojáků, 10 000 tanků, 5 000 stíhaček, 10 000 bunkrů a  100 000 mechů. Jaká je základní síla v útoku a obraně?

vojáci*1 + tanky*6 + stíhačky*6 + mechové*2 = základní síla armády v útoku
300 000*1 + 10 000*6 + 5 000*6 + 100 000*2 = 590 000

vojáci*1 + tanky*4 + bunkry*6 + mechové*2 = základní síla armády v obraně
300 000*1 + 10 000*4 + 10 000*6 + 100 000*3 = 700 000

Bonusy armády jsou závislé na mnoha  faktorech. Mezi ty nejpodstatnější patří Připravenost, Spokojenost, Technologie Síly zbraní, Vojenské základny, Zkušenosti armády a generálové. Úplný seznam naleznete dále.

Které faktory ovlivňují sílu armády a jak moc?

Připravenost

Velmi ovlivňuje sílu Vaší armády. Klesá vždy bezprostředně po vojenském útoku. Záleží na typu útoku. Nepřítel Vás může maximálně od-připravit pomocí útoku zaútočit na týl a to o 32%, tedy na 68% připravenost.
(-60% až 0%)

Spokojenost

Díky spokojenosti může být síla armády velmi vysoká. Problém bohužel je ten, že jej nepřítel může lehce snížit. Což je v případě extrémního snížení zdrcující dopad.
(-50% až nad 40% tento bonus je pouze teoretický v praxi jej většina hráčů nepřevyšuje).

Technologie Síly zbraní

Zde si můžete sílu armády pouze zlepšit. Je výhodné mít maximální efekt co nejvýše.
(0% až 65% s pokrokem Plazmové zbraně)

Vojenské základny

Čím větší část území vojenské základny zabírají, tím více účinkují (mají vyšší efekt). Existuje, ale určitá hranice, kdy se již bonus nezvyšuje.
(0% až 37,5% s pokrokem Plazmové zbraně)

Zkušenosti armády

Získáváte je v boji a to buď útočením nebo bráněním.
(-20% až nad 45% tento bonus je pouze teoretický v praxi jej většina hráčů nepřevyšuje)

Generálové
Velmi ovlivňují sílu armády a proto pečlivě vybírejte ty správné. Aby generál přispíval do útoku, musí být aktivní pro útok, aby přispíval do obrany, musí být aktivní v obraně. Generála získáte jedině v boji. Jeho příchod je hlavně o náhodě. Samozřejmě pokud budete velmi často bojovat, je velká pravděpodobnost, že přijde velmi brzo.
(0% až 73,6% normální útok, 0% až 32% normální obrana, 0% až 96% taktický útok/obrana)

Pokroky

Pokroky mohou přímo nebo nepřímo ovlivňovat sílu. Díky nim jsou země na webgame různorodé.
(-30% až 25% normální útok, 0% až 30% normální obrana, +speciální případy)

Vláda

Zde máte na výběr z 10 vlád.
(-20% až 10% normální útok, 0% až 10% normální obrana)

Veteránské bonusy

Sílu armády ovlivňují pouze 2. Bonusu za 14 hodnost dosáhnou opravdu jen Ti nejlepší válečníci!
(+10% obrana proti nočnímu tažení – za 6 hodnost , +10% síla armády – za 14 hodnost)

Ostatní
(-75% až 0% – flastr, přeběhlík, rozvojová země a bez-alianční země)

Jak vypočítat sílu armády i s bonusy a kde jsou tyto bonusy uvedeny?

Následující obrázek zobrazuje sílu armády i s bonusy, které Vaše země má při prvním přihlášení do hry.

A teď Vám ukáži jak si spočítat jednotlivé bonusy normální/taktický útok, obrana.

Výpočet normálního/taktického útoku z obrázku -51,8% / -51,8%

Připravenost…….-25% (75%)
Technologie SZ…….0%
Voj.základny……0%
Zkušenosti……..-15,5%
Spokojenost……-5%
Vláda…………..-20%/0%

Nejdříve vypočítáme celkový bonus:

( b. za t. síly zbraní + b. za voj. základny -1) * b. za připravenost * b. za zkušenosti * b. za spokojenost
(1,0 + 1,0 – 1) * 0,75 * 0,845 * 0,95 = 0,6 = -40%

Právy bonus by měl být -39,8%, proč nám vyšlo -40%? Je to díky zaokrouhlování. Jelikož neznáme přesné vzorce na výpočet bonusů (v tomto případě pouze) za zkušenosti, přesnou hodnotu nezjistíme.

A teď vypočítáme normální/taktický bonus do útoku, obrany:

Výpočet normálních bonusů:

Nyní nás zajímají bonusy uvedené vedle tohoto textu – Navíc vláda a gen.(út/obr) -20%/0%. Tyto bonusy nám navýší celkový bonus a díky tomu získáme normální bonusy (ty se používají při těchto typech útoků: Dobývačný útok, Loupeživý útok a Vyhlazovací útok)

celkový bonus * bonus  vláda a gen. (útok) = normální bonus do útoku
0,6 * 0,8 = 0,48 = -52%

celkový bonus * bonus  vláda a gen. (obrana) = normální bonus do obrany
0,6 * 1 = 0,6 = -40%

Bonusy se tedy nakonec liší o 0,2% díky zaokrouhlování v kódu webgame.

Výpočet taktických bonusů:

Na začátku věku se taktický bonus = normálním bonusům, ale až získáte generály (stratéga, ochránce národa…), pokroky změní se. Většinou se zvýší. Z matematického hlediska se bonusy vynásobí.

Článek vytvořil vedoucí vzdělávacího týmu Chica (#107648).

Článek může být ještě upraven. Můžete uvést své postřehy do komentářů. Co upravit, více propracovat apod.Štítky: bonusy | síla armády