Vliv spojenectví na hru

Spojenectví slouží Vaší zemi k zvýšení vojenské síly v obraně i v útoku. Existují tři druhy: Obranné spojenectví, Útočné spojenectví a Špionážní spojenectví. Na začátku každého nového věku byste si je měli obstarat. Bez spojenectví se v některých situacích dá hrát, ale nedoporučuji to.

Co je spojenectví, s kým a kde jej uzavřít?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď.

Spojenectví, jak jsem psal v úvodu Vám zvýší sílu armády. Pokud jej tedy máte uzavřené, pouze s jinou zemi (pokud jste GOLD a vlastníte dvě země – tak se svojí druhou zemí) v případě, že na Vás někdo zaútočí, přispěchá Vám na pomoc 1/5 spojencových jednotek (a to pouze v při Dobyvačném, Loupeživém či Vyhlazovacím útoku – tj. v normálních útocích), ale maximálně 1/4 jednotek, které vlastníte vy.

Na příkladě si ukážeme, jak tato vlastnost funguje v praxi. Nejdříve si však musíme vysvětlit co a kdo je armáda a kde se bere síla armády.

Obecně armádu tvoří tyto jednotky:

  • Vojáci (1/1) v závorce je uvedeno útočné/obranné číslo – toto číslo vyjadřuje sílu jednotky v útoku či obraně
  • Tanky (6/4)
  • Stíhačky (6/0)
  • Bunkry (0/6)
  • Mechové (2/3)

Agenti jsou též součástí armády, ale normálních útoků se neúčastní.

A teď k příkladu. Jedná se pouze o demonstrační příklad. Ve skutečnosti počty jednotek zvolíte dle strategie.

Vaší armádu tvoří tyto jednotky:

50 000 vojáků, 10 000 tanků, 5 000 stíhaček, 5 000 bunkrů a 35 000 mechů

Jaká je základní síla v obraně/útoku? (Proč je zde uvedena základní síla? Jelikož síla není navýšena o bonusy.)

Základní obrana

Za vojáky: počet vojáků * obranné číslo vojáka = 50 000 * 1 = 50 000
Za tanky: p. tanků * o.č. tanku = 10 000 * 4 = 40 000
Za stíhačky: p. počet *  o.č. stíhačky = 5 000 * 0 = 0
Za bunkry: p. bunkrů *  o.č. bunkru = 5 000 * 6 = 30 000
Za mechy: p. mechů *  o.č. mechu = 35 000 * 3 = 105 000

Sečtením hodnot získáte základní sílu v obraně. Ta je rovna 225 000.

Základní útok

Za vojáky: počet vojáků * útočné číslo vojáka = 50 000 * 1 = 50 000
Za tanky: p. tanků * ú.č. tanku = 10 000 * 6 = 60 000
Za stíhačky: p. počet *  ú.č. stíhačky = 5 000 * 6 = 30 000
Za bunkry: p. bunkrů *  ú.č. bunkru = 5 000 * 0 = 0
Za mechy: p. mechů *  ú.č. mechu = 35 000 * 2 = 70 000

Sečtením hodnot získáte základní sílu v útoku. Ta je rovna 210 000.

Tato základní obrana/útok je navýšena ještě o bonusy (Faktory ovlivňující bonusy naleznete zde: síla armády.) Aktuálně budeme pracovat pouze se základní sílou, která nám postačí k představě, jak spojky fungují.

Na několika ukázkách si ukážeme, jak velkou sílu by Vám spojka dala.

ukázka 1 (takové složení mají většinou robokrati – převaha mechů oproti ostatním jednotkám)

10 000 vojáků, 2 000 tanků, 2 000 stíhaček, 0 bunkrů a 65 000 mechů
útok/obrana : 164 000/213 000
za spojence získáte : 24 300/29 850

ukázka 2 (takové složení má většinou fundamentalismus – převaha vojáků)

150 000 vojáků, 0 tanků, 0 stíhaček, 15 000 bunkrů a 15 000 mechů
útok/obrana : 180 000/285 000
za spojence získáte : 18 500/29 000

ukázka 3 (spojenec má stejné složení armády jako Vy)

50 000 vojáků, 10 000 tanků, 5 000 stíhaček, 5 000 bunkrů a 35 000 mechů
útok/obrana : 225 000/190 000
za spojence získáte : 42 000/45 000

ukázka 4 (spojenec má více armády než Vy, přesněji o +20% jednotek více – „ideální“ pro Vás, pro něj již ne.)

62 500 vojáků, 12 500 tanků, 6 250 stíhaček, 6 250 bunkrů a 43 750 mechů
útok/obrana : 262 500/281 250
za spojence získáte : 52 500/56 250

Závěr

Ukázka 2 znázorňuje nejhoršího spojence z uvedených příkladů. Naopak na ukázce 4 je ideální spojenec.
Nejlepší spojenec je ten, který má o 20% více jednotek a samozřejmě vysoký bonus.

Výběr spojenců závisí na několika faktorech, které si nyní ukážeme.

  • čeho chcete dosáhnout, tj. jaký je Váš cíl – chcete vyhrát věk nebo se jen bavit
  • jste ve velké nebo malé alianci nebo mimo alianci – ve velké alianci se snažte mít co nejlepší spojky a to z toho důvodu, že se zde velmi mnoho útočí. V malé alianci můžete vlastnit slabší spojky a mimo alianci se dá hrát i bez spojek.
  • volba vlády, strategie, složení armády – vyberte si někoho, kdo hraje stejně nebo alespoň podobně. Hráč by měl mít stejnou vládu a hodnost též. Lepší je samozřejmě vyšší hodnost.

Kde a jak uzavřít spojenectví

Spojenectví se uzavírá v levém menu – odkaz Spojenectví. Můžete jej buď nabídnout nebo přijmout.

Pokud některému z hráčů chcete nabídnout spojenectví, musíte nejdříve zjistit jeho číslo země. Toto číslo má každý věk hráč většinou jiné. Záleží na pořadí, kdy se přihlásí do hry.

Jméno země(#3769) – Chica (#107648) – číslo země je: 3769

Ukázka prostředí spojenectví:

Příspěvky armád a rozvědky spojenců naleznete v levém menu Válka a následně po kliknutí v horním menu na odkaz Spojenci.

Na závěr ještě upřesním spojenectví u rozvědky.

Při akcích rozvědky Vám pomáhá 1/2 agentů spojence (ale maximálně 1/2 agentů, které máte vy).Nejlepší špionážní spojenec je tedy ten, který má 2* více agentů než vy.

Spojenec žádné agenty neztrácí.

Pro dnešek je to vše. Pokud máte nějaké otázky či připomínky můžete je uvést v komentářích.

..Chica.. (vedoucí vzdělávacího týmu)Štítky: spojenectví