Vývoj online hry webgame 82 až 83 věk

Právě probíhá 83.věk on-line strategie webgame. Tato hra patří k nejstarším webovým hrám na českém internetu. Za svou dobu prošla pěkným vývojem. Avšak poslední rok byl vývoj pozastavený, tedy aspoň co se týče zveřejněných novinek.

Vývojový tým během aktuálních týdnu doprogramovává věci, na které dříve nebyl čas. Mezi nejvíce za jímavou změnu patří zavedení aliančních bonusů, které by měly pomoci k zatraktivnění méně oblíbených vlád. Do jak velké míry ovlivní tato novinka hru se dozvíme během následujících týdnů.

Další novinkou jsou vylepšené grafy světového trhu.

Vývoj wg

Novinky – 82.věk

Nová funkce – Správce WG wiki
Od nového věku je s ohledem na brzké spuštění zavedena nová funkce „Správce WG Wiki“.

Systémové omezení přeposílání zboží přes Světový trh
Nyní nelze nakupovat zboží prostřednictvím Světového trhu od členů vlastní aliance, své druhé země (v případě GOLD hráčů) a parťáka. Tyto zásilky jsou systémem automaticky přeskočeny a hráč může nakupovat zásilky, které jsou další v pořadí.

V případě, že nejlevnější cenu má komodita prodávána zakázaným hráčem, zobrazí se množství, které hráč koupit nemůže (včetně ceny), červeně v tabulce Světového trhu. Je to proto, aby hráč měl nadále potřebné informace o objemu světového trhu a jeho pohybech.

Parťák – potvrzení přijetí
Při nabízení/přijímání parťáka se zobrazí potvrzovací dialog, který je nutný potvrdit.
Slouží jako upozornění na rizika spojená s jeho případným přijmutím.

Generál Dobyvatel – úprava+bugfix
Nyní se generál Dobyvatel zapíná v případě útoku mezi bezaliančními zeměmi.
Dále se generál Dobyvatel nezapočítává do předpokládaného zisku v případě útoků mimo válku.

Historický žebříček aliancí
Nově vedle historického žebříčku jednotlivců spouštíme také historický žebříček aliancí.
Hodnotí se umístění aliancí v TOP40 s různě odstupňovanými body. Přesné parametry bodování budou dostupné při prvním vygenerování statistik – tedy následující 82. věk.

 

Omezení útoků v posledních 24 hodinách věku
Posledních 24 hodin věku nelze útočit mimo vyhlášenou válku, stejně jako to nyní platí pro rakety a sabotážní akce rozvědky. Nově je k tomuto pravidlu zavedená výjimka – v případě, že útočíme na zem, která na nás v posledních 72 hodin nějakým způsobem útočila tato ochrana neplatí (jako útoky se berou: sabotážní operace rozvědky, rakety a útoky armádou).

Částečné bombardování a taktické nálety
Stejně jako u normálních útoků se nyní u bombardování a taktických náletů obránci i útočníkovi zobrazí jestli se jedná o částečný útok.

Omezení zkoušek bonusů obránce
V případě, že útočník zaútočí s výrazně menším počtem jednotek než má obránce, ztrácí většinu vyslaných jednotek.
Je to ochrana obránce proti zkouškám jeho bonusu. Nezobrazuje se ani hláška o nepřátelském ochránci národa.
Vztahuje se na normální i taktické útoky.

Zobrazováni poklesu spokojenosti v archivu obránce
Nyní se obránci při bombardování a taktických náletech zobrazuje v archivu i pokles jeho spokojenosti.

Žebříček – TOP10 medailí
V Menu – Žebříček je přidán odkaz TOP 10 Medaile. Pro každou medaili (kromě „Úrovně generála“) se zobrazuje TOP 10 hráčů, kteří u ní získali nejvyšší hodnotu za předchozí věky.

Zobrazení kartiček v náhledu na hráče/země
V náhledu hráče/země se nově zobrazují i kartičky země, stejné jako se doposud zobrazovaly v pohledu na alianci a v žebříčku jednotlivců.

Pokrok Protiletecká obrana – úprava popisku pokroku
I v Menu – Technologie – Pokroky je nyní popsáno, že se pokrok vztahuje i na obranu proti taktickým náletům.

Anonymizace Anti-Multi
V síni hanby a v textech pod flastry se nově nezobrazují Anti-Multi, kteří trest udělili. Hráči mají možnost případné reklamace řešit se soudci v Menu – Anti-Multi – Reklamace.

Novinky – 83.věk

Archiv – barevné odlišení nákupu a prodeje
V archivu jsou barevně odlišeny zprávy o prodeji a nákupu komodit. Nákupy na domácím a světovém trhu se nyní zobrazují oranžově, zbytek transakcí jako dosud žlutě.

Anti-Multi > Teplý bonz
Hráč může editovat a mazat svůj bonz, pokud jej již nějaké AM nezačalo řešit.

Upozornění při vynalezení konfliktního pokroku
Od teď při vynalézání pokroků, které se navzájem vylučují, vás o tom systém informuje v zavedené potvrzovací hlášce.

Potvrzení vynalezení pokroku
Pro podporu hraní na mobilních zařízeních a zamezení omylných vynalezení pokroků jsme zavedli potvrzovací hlášku. Od teď se vás tedy před každým vynalezením pokroku systém zeptá a vynutí si vaše potvrzení.

Úprava pokroku – Vojenská akademie
Byla upravena základní a aktuální cena pokroku Vojenská akademie, která se odvíjí podobně jako u pokroku Nejvyšší budova. Od teď je základní cena nastavena na 2000 a za každou další zemi je o 2 dražší až do konečné základní ceny 4000 (původní základní cena – 5000).
Ostatní parametry tohoto pokroku zůstávají nezměněné.

Pošta – hromadná pošta
Při odeslání hromadné zprávy vedením aliance, je tato informace v dané zprávě vyznačena.

Robokracie – oslabení
V rámci zavedení aliančních bonusů má robokracie nově bonus +20% (původně: +25%) do síly v útoku i obraně na noční tažení, bombardování a taktický nálet.

Alianční spolupráce
V rámci alianční spolupráce členů získává každá aliance speciální alianční bonusy. Tyto bonusy jsou závislé na počtu členů v alianci a rozmanitosti vlád.

Statistiky – Embargo body
V sekci Žebříček > Statistiky se zobrazuje průměrný a maximální počet embargo bodů.

[War View] – Zpřístupnění po konci věku
Do sekce Aliance > War View se může přistupovat i po konci věku.

Detail země – přehled aktivních a pasivních expů
V detailu země (sekce „Detaily“) je zobrazen součet získaných zkušeností z útoku a obrany za celý věk.
Do aktivních expů se započítávají veškeré aktivní útoky vč. rozvědky a raket. Do pasivních expů se započítává veškerá obrana proti útokům, rozvědce, raketám a veškeré expy od spojenců.

Archiv – část „Ostatní“
Veškeré události v sekci Archiv > Ostatní nejsou promazávány automaticky jako další sekce Archivu, ale jsou uchovány až do konce věku.

Částečný taktický nálet – poloviční pokles spokojenosti
U částečného taktického náletu je pokles spokojenosti poloviční stejně jako u bombardování.

Úprava Pravidla (7)
Změna se týká následujících bodů:
– vyhození člena z aliance a následné útoky na něj (lhůta alespoň 24 hodin)
– útoky po zrušení spojky (lhůta alespoň 24 hodin)

Uvedené body se dnešním dnem ruší a bude je kontrolovat systém zcela automaticky. Do této automatické kontroly dále zařazujeme následující body:
– vyhození z aliance je rozšířeno i na možnost dobrovoleného odejití a pravidlo platí obousměrně (tedy země, která alianci jakkoliv opustila nemůže po dobu 24 hodin na alianci zaútočit)
– nelze dále útočit po dobu 24 hodin od zrušení parťáctví a to obousměrně

Vylepšené grafy trhu
Údaje o cenách technológií, jednotiek a komodít sa logujú každých 10 minút a uchovávajú sa po celý vek (oproti 24h).
– Kliknutím na položku v legende zobrazíte alebo schováte danú sériu
– Zoom sa nastavuje v lavo hore, na výber sú možnosti od 6hodín po 7dní, alebo celý vek
– Posúvať sa dá scrollbarom, alebo horizontálnym ťahaním myši po grafe

Přidání notifikace pro Tematické forum
Nově je přidána notifikace i pro Tematické forum, parametry jsou stejné jako u Světového fora – začne se zobrazovat až po prvním přečtení Tematického.

Zdroj dat – vývoj webgameŠtítky: vývoj hry