Kolonizace, stavění budov, vše o surovinách(3)

Dnes se zaměříme na 1. možnost jak získat území a jak a kde následně toto území maximálně využit. Nakonec se podíváme na suroviny, jelikož ty jsou důležité pro správný chod země.

Kolonizace

Kolonizování naleznete v menu Budovy v dolní části stránky. Pomocí kol objevujete území. Na začátku kolem 30 km², ale postupně se toto číslo snižuje. Při 2000 km² cca 20 km², 5000 km² cca 10 km², 10000km² cca 4km². Díky tomu, že se velikost kolonizovaného území snižuje, je lepší od cca 2000-3000km² získávat území válčením a to hlavně dobyvačnými útoky.

Bonus ke kolonizování mají statní zřízení Anarchie (+20% kolonizování), Utopie a rozvojové země. Také generál Stavitel dává navíc bonus +5% kolonizování za každou jeho úroveň.

Pokud máte hodně nezastavěného území (nad 50% území) nejde již dále kolonizovat.

Stavění budov

Následuje většinou pokud vlastníte volné území. Slouží hlavně kvůli produkci země, bez území hold nemáte šanci uspět v této hře. Také musíte mít dostatek peněz, jinak budovy nepostavíte. Samozřejmě i volné kola. Pokud se rozhodujete, které budovy stavět a které ne, tak se nejprve zaměřte na jednotlivé vlády. Je vhodnější stavět ty budovy, na které má dané zřízení bonus, ale to neplatí zcela vždy. (např. i když republikabonus +20% na produkci peněz, je výhodnější z počátku věku hrát hlavně na továrny, na které má též bonus +20%.)

Suroviny (Zboží)

Pod pojmem zboží se ve hře Webgame rozumí čtyři hlavní zdroje: peníze, jídlo, energie a technologie. První tři suroviny jsou potřeba pro chod Vaší země a bez nich nemůže fungovat Vaše ekonomika. Zároveň se toto zboží ničí při revoluci (kromě revoluce z Anarchie).

Výjimkou je vláda Robokracie, která nepotřebuje jídlo. Místo jídla spotřebovává energii.

Máte dvě možnosti, jak získat suroviny:

1. Vlastní výrobou

Tento způsob je pro mnoho vlád neefektivní. I když např. se dá aplikovat na některé speciální situace (u feudalismu, který je univerzální vládou, je vhodnější se zaměřit na více produkčních budov)

2. S použitím trhu (domácího, světového)

Právě zde mnoho hráčů získává jídlo, energii, peníze z prodeje surovin nebo armády, technologie. Efektivní způsob jak vést zemi – využívejte trh, v některých situacích se dá s jeho pomocí i vydělat!Štítky: průvodce