Taktika pro zřízení Feudalismus (začátečník)

V tomto článku se dozvíte, jaké budovy by jste měli stavět za Feudalismus, které technologie a pokroky jsou důležité. Samozřejmě se zde dovíte i něco o generálech a armádě.

Budovy

Ze začátku věku je nejvhodnější pro nováčka rozehrát protekci na vojáky.

Další odehrávkou by jste se měli snažit držet si dostatek kol (maximum je 140 + 200 do zásoby) a zároveň nabírat území (př. na začátku druhého týdne mají země v rekordech již 10k území), neboť bez území nebudete mít produkci!

Základní rozestavění budov:

 • Vesnice – v celém věku nestavte!
 • Města – v celém věku nestavte!
 • Obchodní zóny – v celém věku nestavte!
 • Farmy – farmy slouží hlavně na produkci jídla, prodejem na světovém trhu získáte peníze (na stavění; nakupování energie, technologií apod.)
  stavíte dle ceny na světovém trhu…pokud je cena vyšší jak 15$ tak jich stavíte více
  +/- 20% z rozlohy
 • Laboratoře – z počátku věku je vhodně postavit více laboratoří neboť budete hlavně vynalézat pokroky (bez technologií moc pokroků nevynaleznete)
  V případě, že jich budete mít moc, prodejte část na světovém trhu.
  +/- 20% z rozlohy
 • Továrny – díky těmto budovám získáváte armádu! z počátku vyrábíte pouze tanky v průběhu věku (Kdy? – na začátku 2.týdne – poté až vynaleznete pokrok Produkce mechů! – v pondělí k večeru bývá tento pokrok většinou nejlevnější, „kolem 5,5k techn. Síla zbraní“ ) přejdete pouze na mechy…případně někdy si vyprodukujete pár k tanků, aby jste mohli odpřipravovat cíle útokem zaútočit na týl
 • Kasárny – počet kasáren je vhodné udržovat již od počátku věku na 1500 budovách (ani víc ani míň)(Proč udržovat na tomto počtu? – 1.nemusíte kupovat vojáky a 2.je zbytečné mít více)
 • Elektrárny – v celém věku nestavte (energii, kterou bude vaše zem spotřebovávat budete kupovat na světovém trhu za prodané jednotky nebo jídlo)
 • Zábavní střediska – vždy za celý věk mějte min. 10% z rozlohy (při 10% rozlohy se spokojenost zvýší o 16%!)
  Vojenské zákl. – vždy za celý věk mějte min. 10% z rozlohy (při 10% rozlohy se síla armády zvýší o 13,3%%! navíc ovlivňuje cenu na dom. trhu -4,0%; produkce raket se zvýší o 0,5%; protiraketová obrana se zvýší o 20% a síla rozvědky o 16,7%) proto je velmi velmi důležité dodržovat tento podíl v území
 • Stavební firmy – někdy, ale opravdu jen někdy postavíte pár budov… počet budov, které země za kolo postaví je vyjádřen vzorcem (12+PočetStavebníchFirem/6) se zaokrouhlením vždy dolů. Zastavění ruin je 3x rychlejší.
  Vzhledem k vzorci je vhodné mít počet stavebních firem násobkem šesti! ale to je jen detail

Technologie

 • Rychlost stavby – efekt kole 150%
 • Obchod – nic
 • Hustota zalidnění – nic
 • Zemědělství – efekt téměř na maximum
 • Automatizace továren – efekt téměř na maximum
 • Energetika – nic
 • Síla zbraní – efekt téměř na maximum
 • Cena na dom. trhu – nic
 • Protiraketová obr. - z počátku věku nejsou potřeba, ale kolem 4. týdne začít postupně navyšovat! Díky pokroku Družice můžete dosáhnout mnohem větší protiraketové obrany.
 • Síla rozvědky – počet tak, aby Vám kryl ostatní technologie…vice se dozvíte v menu: Rozvědka
 • Výzkum vesmíru – počet stejný jako u technologií síla rozvědky

Pokroky

Vylepšuji Vaši zem, některé vylepšuji jednu vlastnost země a naopak zároveň zhoršují.

společenské

 • Osn
 • Mezinárodní spolupráce
 • Protidrogová centrála
 • Vojenský stát

technologické

 • Geneticky modifikované rostliny
 • Lidský genom
 • Produkce mechů
 • Tajemství mozku
 • „Měsíční základna“ – pří hledání ufa téměř nutnost

konstrukční

 • Nanotechnologie
 • Opevněné vojenské základny
 • Androidi
 • Družice

„Nejvyšší budova světa“ – pouze při produkci peněz, ale tímto pokrokem nic nezkazíte
„Hraniční pevnosti“ – pokud jej vynaleznete nic nezkazíte
„Jaderné elektrárny“ – zbytečné tento pokrok vynalézat při nulové produkci energie
„Vojenská akademie“ – pokud je potřeba změnit vlastnost generála nebo pokud chcete získat 4.generála

Generálové

Zde je hlavní dodržovat následující:

 1. generál: stratég/ochránce na 8-mé úrovni
 2. generál: zbrojař/stavitel (ekonomický) min. na 5-té úrovni
 3. generál: nacionalista/dobyvatel(polo-útočný) (tímto generálem získáte dostatek území)
 4. generál (pouze s pokrokem Voj. akademie!): ekonom, špion, populista nebo technolog (kombinace může být různá, záleží také co produkujete)

Síla armády

Připravenost - Připravenost mějte vždy po odehrávání na 100%

Technologie Síla zbraní - na maximu!

Vojenské základny - Zvyšují mnoho aspektů země

Zkušenosti

hodně důležité, čím více jich máte tím máte větší bonus
pokud dosáhnete ke konci věku na 150000 expů je hranice 3m prestiže velmi ochráněna proti sundávacím hráčům
příklad:
při 0 zkušenostech -20% síla armády
při 55846 zkušenostech +17,6%

Spokojenost

za 1% spokojenosti:
o 0,5% větší nebo menší vojenská síla
příklad:
za 100% spokojenost je 0% bonus k voj. síle
při spokojenosti 80% je bonus k voj. síle roven: -10%
při spokojenosti 120% je bonus k voj. síle roven: +10%

Tip. na konci odehrávání za-dotujte pár kol spokojenost a odešlete humanitární pomoc.

Pokroky

vojenský stát +10% síla armády nebo pacifismus +15% obrana armády (nelze za-ráz, s pacifismem nelze útočit!)
pohraniční stráže +10% obrana – proti taktickým útokům
družice +5% síla armády
androidy +10% maximální efekt všech technologií tj. zvýší efekt u tech. síla zbraní
hraniční pevnosti +10% obrana armády

* berte ne vědomí, že tato strategie neni dokonalá, nelze zaručit 100% úspěch! v případě nejasností kontaktujte zemi Chica (#107648)

Verze 2.0 – 29.5.2012